Çfarë nevojitet për të regjistruar një fëmijë të porsalindur jashtë Shqipërisë?

Të porsalindurit duhet të regjistrohen në zyrën e gjendjes civile përkatese në Shqiperi. Për regjistrimin e të miturit: duhet të tërhiqet çertifikata e lindjes e të miturit, me atësi e mëmësi, në komunën italiane dhe të legalizohet…

Continue ReadingÇfarë nevojitet për të regjistruar një fëmijë të porsalindur jashtë Shqipërisë?