Regjimi pasuror i bashkëshortëve nuk përcaktohet akoma në certifikatë martesore

Ndosh shpesh kur qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali të kenë nevojë për një certifikatë martesore ku të përcaktohet regjimi pasuror i bashkëshortëve. Kjo certifikatë ju kërkohet zakonisht…

Continue ReadingRegjimi pasuror i bashkëshortëve nuk përcaktohet akoma në certifikatë martesore