Cilat janë dokumentat që lëshohen nga zyrat konsullore?

Kemi listuar më poshtë dokumentat që aktualisht mundësohen nga zyrat konsullore Shqiptare jashtë vëndit
1. APLIKIM PËR ASISTENCË
 
0101-Asistencë e Përgjithshme
 
0102-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur
 
0103-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur
 
2. APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
 
0203-Rifitim Shtetësie
 
0204-Lënie Shtetësie
 
3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI
 
Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:
 
AMBASADAT E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË: ATHINË; ROMË; LONDËR, BRUKSEL, STOKHOLM, BERLIN, PARIS
 
KONSULLATAT E PËRGJITHSHME: SELANIK, MILANO, BARI, MYNIH, STAMBOLL / ZYRA KONSULLORE: NJU JORK
 
4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)
 
04-Leje Kalimi 0401-Leje Transport Trupi
 
5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE
 
0501-Regjistrim fëmije
 
0502-Çertifikatë Lindje
 
0503-Regjistrim Martese
 
0504-Çertifikatë Martese
 
0505-Regjistrim Vdekje
 
0506-Çertifikatë Vdekje
 
0507-Çertifikatë Familjare
 
0508-Lidhje Martese me shqiptar
 
0509-Lidhje Martese me të huaj
 
0510-Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)
 
Shënim:* KËTO ÇERTIFIKATA LËSHOHEN VETËM NË PËRFAQËSITË DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE TË SH-SË TË AKREDITUARA NË ITALI.
 
6. APLIKIM PËR AKTE NOTERIALE
 
0601-Prokurë e Posaçme
 
0602-Autentifikim nënshkrimi
 
0603-Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
 
0604-Deklaratë noteriale
 
0605-Procesverbal
 
0607- Deklaratë (të ndryshme)
 
7 – VËRTETIME
 
0701-Vërtetim Konsullor mbi të Dhënat e Sakta
 
0702-Vërtetim Konsullor Identiteti
 
0703-Vërtetim Çertifikatë Martese
 
0704-Vërtetim Konsullor (të ndryshëm)
 
0705-Vërtetim Konsullor mbi të dhënat personale
 
0706-Vërtetim Çertifikatë Lindje
 
0707-Vërtetim Çertifikatë Familjare
 
0708-Njëhsim me Origjinalin
 
0709-Vërtetim mbi Verifikimin e Lejes së Drejtimit (për Denoncim ose Konvertim)
 
0710-Vërtetim mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
 
0711-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Humbjen e dokumenteve
 
0712-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Vjedhjen e dokumenteve
 
0713-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Dëmtimin e dokumenteve
 
0714-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Bllokimin e dokumenteve
 
8. APLIKIM PËR PËRKTHIME
 
08-Vërtetim Përkthimi
 
9. APLIKIM PËR LEGALIZIME
 
09-Legalizim i dokumenteve të huaja
 
10. APLIKIM PËR VIZË
Për të ditur më shumë dhe per një konsultë private ju mirëpresim
Pusho së ankuari dhe dhimbja do të zhduket.  Anton Çehov

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.