Cilat pasaporta dhe ID janë gati për tu tërhequr në Milano?

NJOFTIM:
✅ Njoftohen të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta biometrike dhe karta identiteti elektronike deri në datën ➡️ 21/06/2024 se këto dokumenta kanë mbërritur.
Orari i shperndarjes ne Përfaqësi është 12.30 – 13.30 në çdo dite pune.
⚠️ RIKUJTESË! Ju rikujtojmë edhe një herë që të gjitha kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht dhe nuk mund të përdoren në shërbimet bankare në Shqipëri.
⚠️ KUJDES!!! Dokumentat biometrike mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.
Faleminderit.
burimi: Consolato Generale della Repubblica d’Albania a Milano | Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Milano
Plagët e të tjerëve duhet të na mësojnë kujdesin.
Jeronimi

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.