Sa vlefshmëri ka leja e kalimit?

Ju informojme se me udhezimin e ri te Ministrise per Evropen dhe Punet e Jashtme, afati i vlefshmerise se Lejes se Kalimit do te jete 30 dite kalendarike.

Kujdes! Nuk është më si perpara. 

 

Kur kemi te bejme me leje kalimi per femijet, duhet te paraqitet ne Konsullate vetem njeri nga prinderit me dokumentet si me poshte:

1. Pasaporten e prindit prezent dhe bileten e udhetimit

2. Pasaporten e skaduar te femijes nese ka, certifikaten e lindjes se femijes me atesi dhe memesi,

3. dy foto te femijes,

4 fotokopje te dokumentit te prindit tjeter,

5. Pagesen e realizoni me karte bankare ne konsullate 

Shenim: nese njeri nga prinderit e femijes eshte shtetas i huaj, patjeter duhet te paraqitet me prindin tjeter per te firmosur personalisht per lejen e kalimit te femijes.

 

Nuk ka kontinente të tjera të mundshme për shqiptarët përveç Europes. Ismail Kadare

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.