Çfarë nevojitet nga konsullata për konvertimin e patentes Shqiptare në Itali?

Marrëveshja për konvertim u zyrtarizua edhe nga autoritetet italiane dhe është në fuqi deri më datën 12/07/2026.

Për të ndjekur hapat e duhur ju këshillojmë ti drejtoheni një autoshkolle ose drejtpërdrejt “Motorizzazione Civile” ku kerkoni informacion nëse patenta juaj konvertohet dhe çfarë do bëni për t’ja arritur qëllimit!

Do vini re dhe kryesisht kërkohet nga zyrat konsullore:

  • Përkthim patente \ traduzione della patente
  • Vërtetim vlefshmërie për konvertim \ attestazione di autenticità
  • Vërtëtim mbi të dhënat e sakta (kërkohet kur ka pospërputhje të vëndëlindjes) \ attestazione di esatte generalità

Këto 3 dokumenta duhet te jenë të legalizuar në prefekture dhe janë veprime për të cilat nuk nevojitet prezenca e qytetatrit që do të thothë nëse keni nevojë për ndërmjetsimn tonë jeni të mirëpritur,

Dua të vdes si im atë, i qetë, në gjumë, e jo duke bërtitur nga tmerri, si pasagjerët e tij. Bob Monkhouse

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.