Çfarë nevojitet për tu pajisur me Prokurë e posaçme për shpallje martesore?

Pasi të keni aplikuar on-line udhëzimet e konsullates shqiptare vijojnë si më poshtë:

Ju lutemi, gjeni me poshte komentin e funksionarit tone per aplikimin tuaj:

Bashkeshortet e ardhshem duhet te paraqiten ne Konsullate per te firmosur prokuren dhe te prezantojne fizikisht dokumentat si me poshte:

1-Pasaporte biometrike ose karte identiteti shqiptare, te vlefshme, jo te skaduar.

2-Patjeter Fotokopje te dokumentit te identitetit te personit qe do te autorizoni.

3-Karten bankomat per kryerjen e pageses ne konsullate.

Pasi te keni siguruar keto dokumenta mund te paraqiteni ne Konsullaten ne Milano per te firmosur prokuren çdo dite pune ne orarin 09:00 -14:00 me perjashtim te diteve pushim dhe diteve festive.

Faleminderit!

 

Martesa e suksesshme nuk është një dhuratë por një realizim.

Ann Landers

 

 

 

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.