Çfarë nevojitet për të rriturit për tu pajisur me LEJE KALIMI ?

Sipas njohurive tona, ja cili dokumentacioni i nevojshëm për tu pajisur me leje kalimi pë 1 të rritur:

1. Dy foto aktuale

2. Fotokopje te pasaportes te skaduar nese ka skaduar pasaporta

3. ose denoncimin e humbjes se pasaportes prane autoriteteve italiane nese e keni humbur.

4. duhet te kryeni pagesen prej 30 euro dhe do te dergoni mandatin origjinal te pageses (pagesa mund të kryhet edhe me kartë bankare pranë zyrave konsullore)

Ju informojme se me udhezimin e ri te Ministrise per Evropen dhe Punet e Jashtme, afati i vlefshmerise se Lejes se Kalimit do te jete 30 dite kalendarike.

Për info zyrtare mdiqni udhezimet e konsullit pasi te keni aplikuar on-line në portalin qeveritar.

Vetëm kush bindet ka të drejtë të udheheqë. Ralph Waldo Emerson

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.