Cilat pasaporta dhe ID janë gati për tu tërhequr në Bari?

Njoftim mbi tërheqjen e dokumentave biometrikë!
Njoftohen të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta dhe karta identiteti në Konsullatën në Bari, se janë gati të gjitha pasaportat dhe kartat e identitetit të atyre qytetarëve që kanë aplikuar deri në datën: 14/06/2024 ( përfshirë edhe këtë datë).
✅ Shpërndarja e Pasaportave dhe Kartave ID mund te kryhet edhe nëpërmjet postës duke dërguar kuponin tuaj në një zarf të parapaguar (raccomandata con ricevuta di ritorno), ku të jetë e plotësuar saktë adresa juaj, në adresën e Konsullatës: Via Pasqualle Villari 50, 70122 Bari.
✅ Mund te paraqiteni personalisht në Konsullatë nga ora 10:00 -14:00, nga e hëna të premten.
KUJDES!!! Dokumentat biometrikë mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.
Faleminderit.
burimi:
Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Bari
Consolato Generale della Repubblica d’Albania a Bari
Të jesh i përpiktë do të thotë të humbasës kohën tënde duke pritur të tjerët.
Bandolin

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.