A mund të udhetoj drejt Shqipërisë me pasaporte të skaduar?

Të gjithë qytetarët shqiptarë që ndodhen jashte territorit të Republikës së Shqiperisë, mund të udhetojnë drejt Shqiperisë me pasaportë të vlehshme ose me “Leje Kalimi”. Nuk është e mundur pra të udhetohet drejt Shqiperisë me pasaportë të skaduar, por nevojitet që shtetasit shqiptare (të rritur dhe femije) të pajisen me Leje Kalimi pranë ambasadave apo zyrave konsullore ku ata ndodhen.

Leja e Kalimit është një dokument që u leshohet shtetasve shqiptare (të rritur dhe femijë) që nuk kanë dokument të vlefshem udhetimi dhe përdoret VETEM PER TE UDHETUAR për në Shqiperi.

Vetëm kur jemi të humbur, fillojmë ta kuptojmë vërtet veten. – Henry David Thoreau

Lini një Përgjigje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.